CTO5OP118W Akylly wakuum sirkulýatory

Gysga düşündiriş:

Haryt modeli: CTO5OP118W

Önümiň ady: SOUS VIDE

Naprýa .eniýe: 100V-120V 220V-240V (dürli ýurtlara görä üýtgeşik we düzülip bilner.)

Çykyş güýji: 800W1000W1200W.

Arassa agramy: 1,1KG

Wagt kesgitlemesi: 99 sagat 59 minut

Temperatura gözegçilik aralygy: 0-90 ℃.

Bişirmek ýörelgesi: pes temperatura, haýal bişirmek we wakuum

Suwuň sarp edilişi: 4-15 litr

Temperaturanyň takyklygy: ± 0,1 ℃.

Dolandyryş paneli: LED displeý, WiFi funksiýasy (islege bagly funksiýa)

Ölçegi: 325 x 83 x 50,8mm


Önümiň jikme-jigi

Jikme-jiklik görkez

Haryt bellikleri

P118W (6)
P118W (7)

Panel dizaýny

.Apylan panel dizaýny we uly ekran ekranytemperaturany we wagty anyk görmek mümkindürli wezipelerde işleýän döwlet.

Akylly WiFi dolandyryşy

Garaşsyz gözleg we ösüş APPWiFi funksiýasy bilen birikdirip bolýar,iýmitiň aňsatlyk bilen ýasalmagy üçin.

P118W (8)
P116W (4)

Ansat arassalamak üçin aýrylýan dizaýn

Aşaky poslamaýan polat silindrini söküp bolýar,janköýer pyçaklary we içindäki ýyladyş turbalary bolup bilerarassalandy.

Bişirmek ädimi

1-nji ädim:

Iýmit materiallaryny we goşundylaryny goýuňvakuum haltasyna, artykmaç çekiňhowa we degişli mukdarda goýuňýörite suw howdanyna suw ýa-dahaýal bişirijiniň poslamaýan polatdan ýasalan gazany.

P118W (9)

2-nji ädim:

Konteýnerdäki haýal bişirijini düzediň wewagty we temperaturany kesgitläň.Haçansuwuň temperaturasy toplumyna ýetýärtemperaturany, vakuum goýuňgapda iýmit.

P116W (11)

3-nji ädim:

Bişirilen iýmit gaýtadan işlenip bilnerýaly şahsy tagamyna göräiçine az mukdarda ýag goýup bolýargazana, bişirilen nahar bolsa azajyk bolup bilerhas gowy tagam üçin iki tarapynda gowrulan.

P118W (10)
P118W (11)

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Show Detail-1 Show Detail-2 Show Detail-3 Show Detail-4 Show Detail-5

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň