Kompaniýanyň tertibi

CHITCO INDUSTRIAL CO., LTD

2002-nji ýylda, Şençzheneniň SiXiang şäherinde, SMT, sanjym ussahanasy, metal möhürleme ussahanasy we 4 sany gurnama liniýasy bilen döredildi.Productionyllyk önümçilik kuwwaty 600,000 birlikdir.

ISO 9001-den geçen we BSCI-iň tassyklamagy bilen R&D, önümçilik we satuwy birleşdirýän, Sous wideo sirkulýatoryny, mikserleri, blenderleri, alyjylary we hünärmen biftek önümlerini öndürmekde ýöriteleşen häzirki zaman durmuş enjamlary önümidir.

Tejribe
Ualyllyk çykyş
factory img-5

Birnäçe oýlap tapyş patentleri, peýdaly model patentleri we daşky görnüş patentleri bilen tehnologiki täzeliklere ünsi jemleýäris.Kompaniýanyň ýörelgesi "Iň oňat, ýöne has gowy önüm, has gowy hilli has gowy hyzmat" bolup, şoňa esaslanyp güýçli Ylmy barlag toparyny, hil gözegçilik ulgamyny we satuw we müşderi hyzmat ulgamyny döretdik.

Önümlerimiz Europeewropa, Amerika, Awstraliýa we Aziýa eksport edilýär.Esasanam sous wideo ýaýlymlary pudagynda 20-den gowrak modeli işläp düzmekde öňdebaryjy we IPX7 suw geçirmeýän şahadatnamasy bilen ilkinji bolup ygtyýarlydyrys.Önümçilik kuwwatymyzy, önümimiziň görnüşini we önümiň hilini we hyzmatyny bahalandyrmagy dowam etdirmek ugrunda.

The exhibition 1
The exhibition 2
The exhibition 3

Sen şu ýerde, biz bar, CHITCO, siziň üçin gowy saýlaw bolardy!

Kompaniýa barada

ÇITKO

CHITCO, Şençzheneniň Bao şäherinde ýerleşýän Gonkongyň eýeçiligindäki kärhanalaryň biridir.(Şençzhenen halkara howa menziline bary-ýogy birnäçe minut gerek).

CHITCO 2002-nji ýylda döredildi.

Häzirki wagtda kärhanalarymyzyň hemmesi diýen ýaly OEM & ODM.Önümlerimiziň köpüsi ABŞ, Europeewropa we Japanaponiýa eksport edilýär.

cuntom area
partner

CHITCO zawody

Mundan başga-da, CHITCO dolandyryş we in engineeringenerçilik ulgamynda tejribeli we çeýe işgärler bilen işleýär, kompaniýanyň aragatnaşyk, ýokary netijelilik we iň ýokary hilli müşderilere hyzmat etjekdigine göz ýetirýär.

Häzirki wagtda 1000-den gowrak işgär biziň bilen işleýär, şol sanda 50 töweregi dolandyryş işgäri, Ylmy-barlag bölüminde 40 töweregi inersener, hil barlagy bölüminde 50 işgär (QE, IQC, IPQC, QC, QA).

CHITCO, BSI tarapyndan berlen ISO9001: 2000 halkara hil gözegçilik ulgamy şahadatnamasyny we ITS tarapyndan berlen ROHS laýyk ulgam şahadatnamasyny aldy.(şahadatnamanyň belgisi: FM80471).

certificate-1
certificate-2

Näme üçin bizi saýlamaly?

Artykmaç gyzdyrmazdan, temperaturany takyk dolandyryň.

Iýmitiň suwuklygyny / iýmitlenmegini gaty pes derejä çenli azaldyň.

Akylly dizaýn işlemek üçin aňsat.Takyk bişirmek iýmitiň / tagamyň esasy tagamyny saklaýar.

Reňk, ys we tagamyň ajaýyp utgaşmasy, öý hojalykçy aýaly Mişeliniň aşpezi bolýar

Bütin bedeni suw geçirmeýän, Suwuň içine düşse howpsuzlyk howpy we işleýiş zyýany ýok.

Dolandyryş interfeýsinde görkezilen taýmer we temperatura, islän wagtyňyz bölümiň iş ýagdaýyny görmek üçin amatly.

Sergi

exbition